Privacyverklaring

Privacy beleid

Huidsalon Gracieus www.huidsalongracieus.nl gevestigd aan Van Goor Hinloopenstraat 73, 1442 WC te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus, daarom zal Huidsalon Gracieus je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

OVER MIJ

Schoonheidssalongracieus.nl wordt beheerd door Plaza -XL en Shirly Tjon

Mijn gegevens zijn:
Huidsalon Gracieus / Shirly Tjon
Van Goor Hinloopenstraat 73

1442 WC Purmerend

Tel: +316137 96 998

KvK:37124206


BEHANDELINGEN EN PRODUCTEN

Voor het gebruiken van mijn diensten

Door deze vernieuwde wet is het belangrijk – zowel voor jou als voor mij – dat je weet wat ik als behandelaar/zorgverlener (medisch pedicure/huidspecialist) voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voet- of gezichtsbehandeling over je vast moet leggen. De grondslag hiervoor is de wettelijke verplichting en/of het uitvoeren van de overeenkomst. Het doel is om een veilige behandeling te kunnen geven.

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat ik hiervoor je persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerk. Zonder deze verwerking van persoonsgegevens is het verlenen van deze zorg niet mogelijk. Daarnaast is het je vrije keuze en bepaal je zelf of ik je gegevens en mijn bevindingen mag delen met je huisarts en/of verwijzers. Ook bepaal je zelf of je toestemming geeft voor het gebruiken van je gegevens ter evaluatie van de zorg of om je te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan, uitvoeren, het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van declaraties bij je zorgverzekeraar en betaling, voor evaluatie en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om je te informeren van relevante producten en/of diensten.

Welke persoonsgegevens

Voor je consult en/of behandeling bij Huidsalon Gracieus is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van je worden geregistreerd. Ik registreer verschillende persoonsgegevens, zoals je naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van je arts en/of verwijzers, naam van je verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over je gezondheid, lichaamsmetingen, foto’s, BSN, en eventueel een identiteitsbewijsnummer.

Ik verstrek je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor een goede veilige levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en mij of op basis van jouw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Huidsalon Gracieus onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerking) overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Als persoonsgegevens naar een 3e partij gaan wordt daarvoor eerst een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Mogelijk ontvangt Huidsalon Gracieus je persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. Om je uit te nodigen voor een afspraak ga ik ervan uit dat je bij de andere zorgverlener toestemming hebt gegeven voor het, registreren van je persoonsgegevens. Mocht in contact met jou blijken dat je geen toestemming wilt geven of deze wilt intrekken voor overdracht van je persoonsgegevens en je geen zorg of diensten van Huidsalon Gracieus wenst af te nemen, zal de registratie van je persoonsgegevens direct verwijderd worden.

Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.


MARKETING

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer je bent ingeschreven of je schriftelijk hebt opgegeven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden om je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij hebt verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

·        Voor- en achternaam

·        Straat en huisnummer

·        Postcode en woonplaats

·        e-mailadres

·        Telefoonnummer

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je voornaam en email-adres gebruik ik voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. Ik doe dit alleen met de gegevens die ik schriftelijk heb verkregen of na downloaden van mijn e-book en het aanvragen van een workshop, niet met gegevens die via onze contactformulieren binnengekomen zijn mits jij dit zelf hebt aangegeven.

Je voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer die jij invult bij een formulier voor een aanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een afspraak te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag.


NIEUWSBRIEF

Als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, registreren wij je e-mailadres. Wij gebruiken je e-mailadres om je de nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor je je hebt aangemeld. Via de website meld je je aan door het nieuwsbrief contact formulier in te vullen. Je kunt je toestemming altijd intrekken door je af te melden. Deze staat altijd onderaan de nieuwsbrief die je ontvangt. Wij bewaren je e-mailadres zo lang je ingeschreven staat voor (een van) de nieuwsbrieven.


BEVEILINGING PERSOONSGEGEVENS

Huidsalon Gracieus heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling met een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.


COOKIES

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
‚Äč
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.


GOOGLE ANALYTICS

Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden er cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.


SOCIAL MEDIA

Om het jou zo makkelijk mogelijk maken te maken om de content van onze website te delen via Social Media kun je gebruik maken van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst: Facebook en Instagram. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. 


LINKS

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten huidsalongracieus.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


BEWAARTERMIJN

Huidsalon Gracieus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst ben ik als zorgverlener verplicht je medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, dit is wettelijk verplicht. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd of vernietigd.

De bovenstaande termijnen gelden, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je verzoek wordt binnen 4 weken in behandeling genomen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@huidsalongracieus.nl

Er bestaat een mogelijkheid dat je gevraagd word je te legitimeren om te verifiëren dat het aanpassen van deze persoonsgegevens door de juiste persoon wordt aangevraagd.


WIJZIJGING PRIVACYBELEID

Ik behoud te allen tijde het recht om mijn privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy beleid van Huidsalon Gracieus.


PRIVACYRECHTEN

Als je een vraag hebt over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van je persoonsgegevens of je wilt je toestemming intrekken. Stuur je verzoek naar info@huidsalongracieus.nl. Er bestaat een mogelijkheid dat je gevraagd word je te legitimeren om te verifiëren dat het aanpassen van deze persoonsgegevens door de juiste persoon wordt aangevraagd. Je ontvangt binnen 4 weken een schriftelijke reactie per e-mail op je aanvraag.

 

Oktober 2022